דוגמה מחוברת יהושע החדשה והמאושרת

קישור להורדת דוגמה מהחוברת החדשה לספר יהושע

דוגמה מחוברת שופטים החדשה והמאושרת

קישור להורדת דוגמה מהחוברת החדשה לספר שופטים

קישור להורדת דוגמה מהחוברת החדשה והמאושרת לשמואל א'

דוגמה לחוברת שמואל -ב' המאושרת

דוגמה לחוברת דברים המאושרת

דוגמה לחוברת ויקרא- קיימת במלאי חוברת המתאימה למגזר החרדי [חוברת לחמ"ד בתהליכי פיתוח]

דוגמה לחוברת במדבר- – קיימת במלאי חוברת המתאימה למגזר החרדי [חוברת לחמ"ד בתהליכי פיתוח]

אלו הן חוברות עבודה בתורה וחוברות עבודה בנביא