דוגמה לחוברת דברים המאושרת


קישור להורדת דוגמה לחוברת דברים

חוברות ישקו העדרים נכתבו על כל החומשים ועל ספרי יהושע, שופטים שמואל א' ושמואל ב'

החוברות המאושרות כיום: דברים, יהושע, שופטים, שמואל א' ושמואל ב'

חוברות יהושע שופטים ושמואל א' מותאמות לתכנית הלימודים החדשה, בעלות מדריך למורה והן חוברות בעלות אישור קבוע [השאר באישור זמני]

אנו עובדים כעת על פיתוח של חוברות נוספות שיותאמו לתכנית החדשה- כיום חוברת ויקרא ובראשית לכיתה ב' בפיתוח

בעזרת סדרת חוברות המקיפות את ספרי התורה והנביאים ניתן:

  • לגרום לתלמיד להכין את שיעוריו בכיף ובהנאה.44
  • להביא את התלמיד להתמצאות וידע.
  • להמחיש את הנלמד בעזרת תרשימים וציורים.
  •  להוביל את התלמיד להבנה מעמיקה של פשט המילים בפסוק.
  • להתמקד בחומר הנלמד גם בבית בעזרת הכותרות המכַוונות שבחוברת.
  • להבין בפשטות את המושגים והארועים המופיעים בספר.
  • לארגן לתלמיד את הידע באופן שיאהיב עליו את הלימוד.

סרטון הסבר על החוברות: