• 04
    מאי

    כותב:
    עדכונים בנושא: מאמרים

    מבוא והדרכה בשבח ובהודיה לה' יתברך זכינו להוציא חוברת זו במהדורתה המחודשת והמתוקנת. מודים אנו על הזכות שנפלה בחלקנו ללמד את ילדי ישראל ולסייע בהפצת התורה בלימוד שיטתי ומאורגן המקיים את דברי חז"ל "בן חמש למקרא". אנו רואים חשיבות רבה בהיקף הלימוד, מתוך הנחה שהמפגש המשמעותי של התלמיד עם כ"ד...המשך לקריאה...