• פרקים לדוגמא חוברות בגירסת שחור לבן

  ספר בראשית

  ספר שמות

  ספר ויקרא

  ספר במדבר

  ספר דברים

  ספר יהושע

  שמואל א