• משחק שופטים- משימה 2

  כל הכבוד!

  אכן, מלמד הבקר שימש להכוונה ושליטה על הבקר. שמגר בן ענת השופט הכה את הפלישתים בכלי זה מאחר ולא היה לו כלי נשק.

  התבוננו באיור שלפניכם וענו:

   

  בתרשים אפשר לראות את החץ של בני זבולון הבאים לקרב. מאיזה כיוון הגיעו ? (אפשר להעזר בברכת יעקב)

  א. ימה ( מערב)

  ב. קדמה (מזרח)

  ג. צפונה

  ד. נגבה