• משחק לספר שמואל א'- משימה 2

  כל הכבוד! אכן, שמואל העיר את עלי כי הוא חשב שעלי הוא הקורא לו.

  התבוננו באיור שלפניכם ולאחריו בסרטון [המתאר חרישה בעזרת פרות בהודו] וענו:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  איך נקראים המקלות הקשורות על צאוורי הפרות ?

  א. מושכות

  ב. עול

  ג. רסן

  ד. אוכף